4
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 32 6 6
7 10 W, 50 7 7
9 10 9 9
10 25 10 10
12 50 12 12
14 45 14 14
15 25, 55 15 15
16 55 16 16
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)