4
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 38 6 6
7 16 W, 56 7 7
9 16 9 9
10 31 10 10
12 56 12 12
14 51 14 14
15 31 15 15
16 01 16 16
17 01 17 17
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)