4
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 37 6 6
7 15 W, 55 7 7
9 15 9 9
10 30 10 10
12 55 12 12
14 50 14 14
15 30 15 15
16 00 16 16
17 00 17 17
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)