9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 25 6 6
7 05, 35 W 7 45 7 10
8 30 8 45 8
9 35 W 9 9 10
10 10 10 10
11 25 11 40 11
12 25 12 12
13 25 13 13
14 30 14 50 14
16 10, 50 16 16
17 30 17 17
18 00 18 18
19 44 19 19
20 44 D 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)