11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
4 4 59 O, P 4 59 O, P
5 14 P, 51 5 5
6 14, 54 C 6 17 P 6 17 P
7 23 7 59 P 7 59 P
8 09 P 8 8
9 49 9 59 P 9 59 P
11 54 P 11 59 P 11 59 P
12 49 W 12 12
13 44 P 13 29 P 13 29 P
14 44 14 14
15 19 P, 49 15 34 P 15 34 P
16 34 16 16
17 59 17 34 P 17 34 P
19 56 P 19 19
20 20 16 P 20 16 P
21 30 P 21 21
23 09 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)