11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 5 51 5 51
6 16, 58 6 6
7 30 7 26 7 26
8 36 8 8
9 19 9 15 9 15
11 21 11 09 11 09
13 09 13 19 13 19
14 31 W, 59 14 14
15 15 04 15 04
16 16, 33 D, DO 16 53 16 53
17 20, 54 17 17
18 18 50 18 50
19 15 19 19
20 58 D 20 20
21 21 26 D 21 26 D
22 32 22 22
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)