11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 19 P, 56 5 05 O, P 5 05 O, P
6 19, 59 C 6 22 P 6 22 P
7 28 7 7
8 15 P 8 05 P 8 05 P
9 55 9 9
10 10 05 P 10 05 P
12 00 P, 55 W 12 05 P 12 05 P
13 50 P 13 35 P 13 35 P
14 50 14 14
15 25 P, 55 15 40 P 15 40 P
16 40 16 16
17 17 40 P 17 40 P
18 05 18 18
20 01 P 20 21 P 20 21 P
21 36 P 21 21
23 14 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)