11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 5 44 5 44
6 06, 48 6 6
7 19 7 19 7 19
8 25 8 8
9 08 9 04 9 04
10 10 58 10 58
11 10 11 11
12 58 12 12
13 13 08 13 08
14 20 W, 48 14 53 14 53
16 05 16 42 16 42
17 09, 43 17 17
18 18 41 18 41
19 08 19 19
20 50 D 20 20
21 21 19 D 21 19 D
22 24 22 22
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)