11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 58 5 37 5 37
6 40 6 6
7 10 7 09 7 09
8 16, 59 8 55 8 55
10 10 49 10 49
11 01 11 11
12 49 12 59 12 59
14 11 W, 39 14 44 14 44
15 56 15 15
16 16 33 16 33
17 01, 35 17 17
18 18 33 18 33
19 00 19 19
20 43 D 20 20
21 21 12 D 21 12 D
22 17 22 22
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)