11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 57 5 35 5 35
6 39 6 6
7 09 7 08 7 08
8 15, 58 8 53 8 53
10 10 48 10 48
11 00 11 11
12 48 12 58 12 58
14 10 W, 38 W 14 43 14 43
15 55 15 15
16 16 32 16 32
17 00, 34 17 17
18 59 18 32 18 32
20 42 D 20 20
21 21 11 D 21 11 D
22 16 22 22
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)