11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 31 P 5 12 O, P 5 12 O, P
6 08, 32 6 35 P 6 35 P
7 42 7 7
8 31 P 8 21 P 8 21 P
10 11 10 21 P 10 21 P
12 16 P 12 21 P 12 21 P
13 11 W 13 51 P 13 51 P
14 06 P 14 14
15 06, 41 P 15 56 P 15 56 P
16 11, 56 16 16
17 17 56 P 17 56 P
18 21 18 18
20 16 P 20 36 P 20 36 P
21 50 P 21 21
23 28 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)