11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 50 5 30 5 30
6 32 6 6
7 02 7 01 7 01
8 08, 51 8 46 8 46
10 53 10 41 10 41
12 41 12 51 12 51
14 03 W, 31 W 14 36 14 36
15 48 15 15
16 11 D, DO, 53 16 25 16 25
17 27 17 17
18 52 18 25 18 25
20 35 D 20 20
21 21 05 D 21 05 D
22 10 22 22
23 45 D, DO 23 23
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)