11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 36 P 5 15 O, P 5 15 O, P
6 13, 37 6 38 P 6 38 P
7 48 7 7
8 36 P 8 25 P 8 25 P
10 17 10 27 P 10 27 P
12 22 P 12 27 P 12 27 P
13 17 W 13 57 P 13 57 P
14 12 P 14 14
15 12, 47 P 15 15
16 17 16 02 P 16 02 P
17 02 17 17
18 26 18 01 P 18 01 P
20 20 P 20 40 P 20 40 P
21 54 P 21 21
23 32 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)