11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 52 5 31 5 31
6 34 6 6
7 04 7 03 7 03
8 10, 53 8 48 8 48
10 55 10 43 10 43
12 43 12 53 12 53
14 05 W, 33 W 14 38 14 38
15 50 15 15
16 13 D, DO, 55 16 27 16 27
17 29 17 17
18 54 18 27 18 27
20 37 D 20 20
21 21 06 D 21 06 D
22 11 22 22
23 46 D, DO 23 23
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)