11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 34 P 5 14 O, P 5 14 O, P
6 11, 35 6 37 P 6 37 P
7 46 7 7
8 34 P 8 23 P 8 23 P
10 15 10 25 P 10 25 P
12 20 P 12 25 P 12 25 P
13 15 W 13 55 P 13 55 P
14 10 P 14 14
15 10, 45 P 15 15
16 15 16 00 P 16 00 P
17 00 17 59 P 17 59 P
18 24 18 18
20 18 P 20 38 P 20 38 P
21 52 P 21 21
23 30 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)