11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 47 5 27 5 27
6 29, 59 6 57 6 57
8 05, 48 8 42 8 42
10 50 10 38 10 38
12 38 12 48 12 48
14 00 W, 28 W 14 33 14 33
15 45 15 15
16 08 D, DO, 50 16 22 16 22
17 24 17 17
18 49 18 22 18 22
20 32 D 20 20
21 21 02 D 21 02 D
22 07 22 22
23 42 D, DO 23 23
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)