11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 45 5 25 5 25
6 27, 57 6 55 6 55
8 02, 45 8 40 8 40
10 47 10 35 10 35
12 35 12 45 12 45
13 57 W 13 13
14 25 W 14 30 14 30
15 42 15 15
16 05 D, DO, 47 16 20 16 20
17 22 17 17
18 47 18 20 18 20
20 30 D 20 20
21 21 00 D 21 00 D
22 05 22 22
23 40 D, DO 23 23
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)