6
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 56 6 6
7 56 W 7 7
9 9 9 15
10 10 10 40
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)