10
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 56 O, NCw 5 5
7 11 NCw 7 7
12 01 W, NCw 12 12
13 58 NCw 13 13
14 38 PL, W, NCw 14 14
15 58 NCw 15 15
Legenda:
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • PL - Kurs do Popowic przez Partyzantów i Lipie.
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.