4
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 39 6 6
7 57 7 7
9 17 9 9
10 32 10 10
12 57 12 12
14 52 14 14
15 32 15 15
16 02 16 16
17 02 17 17
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)