4
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 44 6 6
8 03 8 8
9 23 9 9
10 38 10 10
13 03 13 13
14 58 14 14
15 38 15 15
16 07 16 16
17 08 17 17
Legenda:
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)