5
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 44 B 6 6
14 45 B 14 14
Legenda:
  • B - Kurs przez fabrykę Bugajski