9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 31 6 6
7 11, 41 W 7 51 7 16
8 36 8 51 8
9 41 W 9 9 16
10 16 10 10
11 31 11 46 11
12 31 12 12
13 31 13 13
14 36 14 56 14
16 16, 56 16 16
17 36 17 17
18 06 18 18
19 50 19 19
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)