2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 46 6 6
8 27 8 8
9 9 9 52
12 07 12 12
13 22 Z 13 13
14 22 Z 14 14
15 32 15 17 Z 15
17 22 Z 17 17
19 20 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.