2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 42 6 6
8 22 8 8
9 9 9 47
12 02 12 12
13 17 Z 13 13
14 17 Z 14 14
15 27 15 12 Z 15
17 17 Z 17 17
19 16 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.