2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 40 6 6
8 20 8 8
9 9 9 45
12 00 12 12
13 15 Z 13 13
14 15 Z 14 14
15 25 15 10 Z 15
17 15 Z 17 17
19 15 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.