2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 39 5 39 5
6 53 6 6
8 35 8 8 24
10 10 10 00
12 15 12 12
13 30 Z 13 13
14 30 Z 14 14
15 40 15 25 Z 15
17 30 Z 17 17
19 26 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.