2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 16 6 16 6
7 26 7 7
8 8 8 56
9 16 9 9
10 10 10 41
13 06 13 13
14 11 14 14
15 11 15 15
16 26 16 05 16
18 16 D 18 18
20 20 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.