2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 43 5 43 5
6 57 6 6
8 39 8 8 28
10 10 10 04
12 19 12 12
13 34 Z 13 13
14 34 Z 14 14
15 44 15 29 Z 15
17 34 Z 17 17
19 30 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.