11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 26 P 5 5
6 03, 27 6 30 P 6 30 P
7 07 C, 37 7 7
8 25 P 8 15 P 8 15 P
10 05 10 15 P 10 15 P
12 10 P 12 15 P 12 15 P
13 05 W 13 45 P 13 45 P
14 00 P 14 14
15 00, 35 P 15 50 P 15 50 P
16 05, 50 16 16
17 17 50 P 17 50 P
18 15 18 18
20 10 P 20 30 P 20 30 P
21 45 P 21 21
23 23 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)