2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 44 5 44 5
6 59 6 6
8 41 8 8 30
10 10 10 06
12 21 12 12
13 36 Z 13 13
14 36 Z 14 14
15 46 15 30 Z 15
17 36 Z 17 17
19 32 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.