2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 45 5 45 5
7 01 7 7
8 43 8 8 32
10 10 10 08
12 23 12 12
13 49 Z 13 13
14 49 Z 14 14
15 48 15 41 Z 15
17 49 Z 17 17
19 45 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.