2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 50 NCw 5 50 NCw 5
7 08 NCw 7 7
8 50 NCw 8 8 37 NCw
10 10 10 15 NCw
12 30 NCw 12 12
13 56 Z, NCw 13 13
14 56 Z, NCw 14 14
15 55 NCw 15 47 Z, NCw 15
17 56 Z, NCw 17 17
19 52 Z, NCw 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.