11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 23 P 5 5
6 00, 24 6 27 P 6 27 P
7 04 C, 33 7 7
8 21 P 8 11 P 8 11 P
10 01 10 11 P 10 11 P
12 06 P 12 11 P 12 11 P
13 01 W, 56 P 13 41 P 13 41 P
14 56 14 14
15 31 P 15 46 P 15 46 P
16 01, 46 16 16
17 17 46 P 17 46 P
18 11 18 18
20 06 P 20 27 P 20 27 P
21 41 P 21 21
23 19 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)