9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 16, 56 6 6
7 26 W 7 36 7 01
8 21 8 36 8
9 26 W 9 9 01
10 01 10 10
11 16 11 31 11
12 16 12 12
13 16 13 13
14 21 14 41 14
16 01, 41 16 16
17 21, 51 17 17
19 36 19 19
20 36 D 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)