9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 27 6 6
7 07, 37 W 7 47 7 12
8 32 8 47 8
9 37 W 9 9 12
10 12 10 10
11 27 11 42 11
12 27 12 12
13 27 13 13
14 32 14 52 14
16 12, 52 16 16
17 32 17 17
18 02 18 18
19 46 19 19
20 46 D 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)