2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 35 5 35 5
6 48 6 6
8 29 8 8 20
9 9 9 54
12 09 12 12
13 24 Z 13 13
14 24 Z 14 14
15 34 15 19 Z 15
17 24 Z 17 17
19 21 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.