9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 29 6 6
7 09, 39 W 7 49 7 14
8 34 8 49 8
9 39 W 9 9 14
10 14 10 10
11 29 11 44 11
12 29 12 12
13 29 13 13
14 34 14 54 14
16 14, 54 16 16
17 34 17 17
18 04 18 18
19 48 19 19
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)