11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 46 5 5
6 48 C 6 11 P 6 11 P
7 16 7 52 P 7 52 P
8 02 P 8 8
9 42 9 52 P 9 52 P
11 47 P 11 52 P 11 52 P
12 42 W 12 12
13 37 P 13 22 P 13 22 P
14 37 14 14
15 12 P, 42 15 27 P 15 27 P
16 27 16 16
17 52 17 27 P 17 27 P
19 50 P 19 19
20 20 10 P 20 10 P
21 24 P 21 21
23 04 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)