2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 43 6 6
8 23 8 8
9 9 9 48
12 03 12 12
13 18 Z 13 13
14 18 Z 14 14
15 28 15 13 Z 15
17 18 Z 17 17
19 17 Z 19 19
Legenda:
  • Z - Kurs przez Żeleźnikową Małą
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.