9
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 33 6 6
7 14, 44 W 7 54 7 19
8 39 8 54 8
9 44 W 9 9 19
10 19 10 10
11 34 11 49 11
12 34 12 12
13 34 13 13
14 39 14 59 14
16 19, 59 16 16
17 39 17 17
18 09 18 18
19 53 19 19
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)