2
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
6 18 6 18 6
7 28 7 7
8 8 8 58
9 18 9 9
10 10 10 43
13 08 13 13
14 13 14 14
15 13 15 15
16 27 16 07 16
18 17 D 18 18
20 21 20 20
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • NCw - W okresie zimowym, w momencie wystąpienia złych warunków drogowych przystanek nieczynny.