11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
4 4 57 O, P 4 57 O, P
5 12 P, 49 5 5
6 12, 52 C 6 15 P 6 15 P
7 21 7 57 P 7 57 P
8 07 P 8 8
9 47 9 57 P 9 57 P
11 52 P 11 57 P 11 57 P
12 47 W 12 12
13 42 P 13 27 P 13 27 P
14 42 14 14
15 17 P, 47 15 32 P 15 32 P
16 32 16 16
17 57 17 32 P 17 32 P
19 54 P 19 19
20 20 14 P 20 14 P
21 28 P 21 21
23 07 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)