11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 5 48 5 48
6 12, 54 6 6
7 25 7 23 7 23
8 31 8 8
9 14 9 10 9 10
11 16 11 04 11 04
13 04 13 14 13 14
14 26 W, 54 14 59 14 59
16 11, 28 D, DO 16 48 16 48
17 15, 49 17 17
18 18 46 18 46
19 12 19 19
20 54 D 20 20
21 21 23 D 21 23 D
22 28 22 22
23 58 D, DO 23 23
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)