11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 5 49 5 49
6 14, 56 6 6
7 27 7 24 7 24
8 33 8 8
9 16 9 12 9 12
11 18 11 06 11 06
13 06 13 16 13 16
14 28 W, 56 14 14
15 15 01 15 01
16 13, 30 D, DO 16 50 16 50
17 17, 51 17 17
18 18 47 18 47
19 13 19 19
20 55 D 20 20
21 21 24 D 21 24 D
22 29 22 22
23 59 D, DO 23 23
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)