11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 5 50 5 50
6 15, 57 6 6
7 29 7 25 7 25
8 35 8 8
9 18 9 14 9 14
11 20 11 08 11 08
13 08 13 18 13 18
14 30 W, 58 14 14
15 15 03 15 03
16 15, 32 D, DO 16 52 16 52
17 19, 53 17 17
18 18 49 18 49
19 14 19 19
20 56 D 20 20
21 21 25 D 21 25 D
22 30 22 22
Legenda:
  • D - Kurs skrócony do Dworca MPK
  • DO - Kurs skrócony do Dworca MPK przez obwodnicę Starego Sącza
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)