11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 21 P, 58 5 5
6 21 6 24 P 6 24 P
7 01 C, 30 7 7
8 17 P 8 07 P 8 07 P
9 57 9 9
10 10 07 P 10 07 P
12 02 P, 57 W 12 07 P 12 07 P
13 52 P 13 37 P 13 37 P
14 52 14 14
15 27 P, 57 15 42 P 15 42 P
16 42 16 16
17 17 42 P 17 42 P
18 07 18 18
20 03 P 20 23 P 20 23 P
21 38 P 21 21
23 16 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)