11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 24 P 5 5
6 01, 25 6 28 P 6 28 P
7 06 C, 35 7 7
8 23 P 8 13 P 8 13 P
10 03 10 13 P 10 13 P
12 08 P 12 13 P 12 13 P
13 03 W, 58 P 13 43 P 13 43 P
14 58 14 14
15 33 P 15 48 P 15 48 P
16 03, 48 16 16
17 17 48 P 17 48 P
18 13 18 18
20 08 P 20 28 P 20 28 P
21 43 P 21 21
23 21 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)