11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 28 P 5 5
6 05, 29 6 32 P 6 32 P
7 10 C, 39 7 7
8 28 P 8 18 P 8 18 P
10 08 10 18 P 10 18 P
12 13 P 12 18 P 12 18 P
13 08 W 13 48 P 13 48 P
14 03 P 14 14
15 03, 38 P 15 53 P 15 53 P
16 08, 53 16 16
17 17 53 P 17 53 P
18 18 18 18
20 13 P 20 33 P 20 33 P
21 47 P 21 21
23 25 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)