11
Godz. Robocze Godz. Soboty Godz. Niedziele i Św.
5 29 P 5 5
6 06, 30 6 33 P 6 33 P
7 40 7 7
8 29 P 8 19 P 8 19 P
10 09 10 19 P 10 19 P
12 14 P 12 19 P 12 19 P
13 09 W 13 49 P 13 49 P
14 04 P 14 14
15 04, 39 P 15 54 P 15 54 P
16 09, 54 16 16
17 17 54 P 17 54 P
18 19 18 18
20 14 P 20 34 P 20 34 P
21 48 P 21 21
23 26 P 23 23
Legenda:
  • C - Kurs skrócony do Cyganowic - osiedle
  • O - Kurs przez obwodnicę Starego Sącza
  • P - Kurs skrócony do Przysietnica - pętla
  • W - Nie kursuje od 1.07 do 31.08 (wakacje)